Living-Bike-Afis-Porumbacu-2020-1

Regulament Porumbacu MTB Race 2021

Porumbacu MTB Race by Living Bike FARESIN TEAM este o competiție de mountain bike pentru iubitorii de natură și sport în aer liber, la care pot participa atât cicliști profesioniști cât și amatori.

LOCATIA
 Concursul de desfășoară la Pensiunea Negoiu care este situată la poalele Munților Făgăraș, pe Valea Porumbacu, la 3 km de Porumbacu de Sus, lângă Castelul de Lut Valea Zânelor.Accesul se face de pe Drumul Național 1 pe un drum pavat de 9 km. Detaliile locatiei aici >>

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj de cunoştinţe tehnice proprii turelor de ciclism off road. Participanții care nu au împlinit 18 ani trebuie să prezinte acceptul scris şi semnat al părinţilor sau al tutorelui legal împreună cu formularul de înscriere şi declaraţia de responsabilitate. Excepție fac sportivii legitimați la Federația Română de Ciclism care trebuie să prezinte o licență validă pentru anul în curs.

Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. Orice participant înscris va avea un număr de concurs şi o acreditare. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori. Înscrierea se poate face prin website www.livingbike.ro folosind formularul de înscriere şi declaraţia de responsabilitate completate şi semnate de fiecare participant în ziua preluării numărului de concurs. Prin semnarea declaraţiei de responsabilitate concurentul îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt. Fiecare participant care ia parte la competițiile din cadrul Porumbacu Living Bike MTB Race este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurării evenimentului din motive obiective. La preluarea numărului de concurs fiecare participant trebuie să prezinte obligatoriu un act de identitate. Înscrierea prin fax, telefon sau e-mail nu este posibilă.

Evenimentul este o competiţie outdoor. Traseele sunt parțial neamenajate şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone accidentate etc., toate acestea necesitând experienţă şi cunoştinţe speciale.

Echipament Obligatoriu

• Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toate categoriile de concurenți atât în timpul competiției cât și în timpul antrenamentelor

• Toate bicicletele folosite în concursurile de Mountain Bike trebuie propulsate doar prin forța umană, nu sunt admise e-bike

• Bicicletele acceptate sunt cele cu profil MTB

• Numărul de concurs va fi montat pe bicicletă, în față, pe ghidon, la loc vizibil și nu va fi înlăturat decât după trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon). Numarul nu trebuie îndoit

• Bidon sau bidoane cu apă (de preferat să fie pus la îndemână în suportul/suporții de la bicicletă)

• Ochelari (pt, protecția împotriva insectelor, crengilor, noroiului și prafului)

Categorii de vârstă

CATEGORII COPII

Fete D2 (5-6 ani) Băieți D2 (5-6 ani)

Fete D1 (7-8 ani) Băieți D1 (7-8 ani)

Fete C (9-10 ani) Băieți C (9-10 ani)

Fete B (11-12 ani) Băieți B (11-12 ani)

Fete A (13-14 ani) Băieți A (13-14 ani)

Notă: Pentru încadrarea într-o categorie de vârstă nu se ia în calcul data calendaristică completă ci numai anul nașterii. Astfel, la 25 august 2018 o persoană nascută pe 1 ianuarie 2000 va fi considerată ca având aceeași vârstă ca o persoana născută pe 31 decembrie 2000 – și anume 18 ani.

Taxa (cotizația de concurs):

Pentru înscrierile online taxa este de 80 Ron pentru toate categoriile, pana la data de 16 septembrie

Înscrierile făcute la race office în data de 17 și 18 septembrie sunt de 120 Ron. Inscrierile la Race Office se pot face pana la orele 8.30 in data de 18 septembrie.

NU SE FAC ÎNSCRIERI LA RACE OFFICE ÎN DATA DE 17 și 18 SEPTEMBRIE PENTRU CONCURENȚII LEGITIMAȚI FRCCARE PARTICIPĂ LA CLASAMENTUL DE CUPĂ NAȚIONALĂ FRC.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida anumite persoane, în special cei ce nu au dat dovadă de Fair Play la concursurile anterioare, care au făcut contestaţii nefondate şi fără cunoaşterea regulamentului, persoanele care prin comportamenul lor nesportiv au dat naştere unor comentarii sau acţiuni de natură să aducă un prejudiciu de imagine asociaţiei, membrilor, voluntarilor sau partenerilor. 

Notă: În cazul retragerii/neparticipării din/la cursă sau de forță majoră, taxa de participare nu va fi înapoiată.

Pachetul de Concurs și ridicarea lui: pachetul de concurs va fi primit de cei care au achitat taxa și s-au înscris online.Cei înscriși la fața locului vor primi doar număr și CIP de cronometraj. La ridicarea numerelor de participare se semnează Declarația pe proprie răspundere (formular prestabilit) care se poate descărca de pe site sau se poate completa la fața locului. Participanții minori trebuie să vină la ridicarea pachetului însoțiți de către un părinte, tutore legal sau o persoană adultă cu împuternicire notarială.

Nota: În caz de neprezentare la start, descalificare, abandon, retragere din concurs din orice motiv taxa de participare nu se returnează.

Program:

Vineri 17 SEPTEMBRIE 2021

14:00 – 18:00 Confirmare înscrieri și preluare numere

17:00 – Închiderea înscrierilor

18:00 – Ședința tehnică

Sâmbătă 18 SEPTEMBRIE 2021

08:00 – 10:00 Antrenamente libere

10:45 – start Băieți D2

10:48 – start Fete D2

11:00 – start Băieți D1

11:03 – start Fete D1

11:30 – start Băieți C

11:33 – start Fete C

12:30 – start Băieți B

12:33 – start Fete B

13:30 – start Băieți A

13:33 – start Fete A

14:30 – Festivitatea de premiere

15:30 – Start CONCURS PUMP TRACK

 

Duminica 19 SEPTEMBRIE 2021

10:00 – 14:00 Plecare la tura Hobby, pe traseul marcat. Tura nu este cronometrata, nu este concurs, ne dam cu biciclete de placere intr-un cadru organizat.

 

Marcajul

Traseul este marcat cu bandă pvc, linii sau puncte și x-uri marcate cu spray și indicatoare din PVC. Banda legată în copaci confirmă traseul, este pusă mai rar acolo unde nu ai alte opțiuni și imediat după falsele ramificații pe direcția de deplasare. Punctul sau linia indică traseul, iar X-ul drumul interzis. Indicatoarele din PVC au specificațiile printate, pot fi de atenționare, de ocolire, de viraj etc., respectarea semnificației acestora fiind obligatorie. În caz de rătăcire te întorci la ultimul marcaj. Concurentul care continuă pe alt drum traseul și nu se întoarce la punctul de unde s-a rătăcit (cu o eroare de maxium 200 m plus sau minus) va fi DESCALIFICAT.

Responsabilitățile Organizatorului

• asigură pachetul de start pentru concurenți

• asigură traseul de concurs marcat corespunzător

• asigură puncte de rehidratare și verificare

• asigură plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea; cronometrare

• asigură siguranța la start și finish, prin pază și suport medical

• asigură efectuarea ședinței tehnice înaintea concursului

• în condiții meteo nefavorabile organizatorul poate decide oprirea/amânarea/anularea competiției

• organizatorul nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate în cazul în care un concurent se rănește, se accidentează sau are de suferit în orice alt mod ca urmare a înscrierii și/sau participării la acest concurs

• organizatorul nu își asumă răspunderea pentru distrugerea sau mutarea marcajelor de către terți

Nota: Organizatorul este exonerat de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare.

Nota: Organizatorul nu poate fi responsabil pentru încălcarea regulamentelor rutiere de către concurenți sau nerespectarea legislației , în general.

Responsabilitățile Participantului:

• Toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere, în cazul copiilor, pe răspunderea părintelui sau însoțitorului, însoțitorul tebuie să prezinte o declarație notarială făcută de părinte conform căreia poate semna declarația de răspundere.

• Fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările comisarilor de traseu și a organelor de poliție sau jandarmerie. În locurile unde aceștia nu sunt, să respectă regulile de circulație și se manifestă prudență.

• Concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (bicicletă, alte echipamente) participă pe propria răspundere și renunță prin însăși înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri.

• Concurenții trebuie să cunoască regulamentul și să participe la ședința tehnică, să considere cu precauție informațiile anunțate de organizatori, în ședința tehnică organizatorul anunță informații oficiale chiar dacă acestea nu sunt redactate în prezentul regulament.

• În cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control sau să sune pe numărul de urgență imprimat pe numărul de concurs sau la 112.

• Concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.

• În caz de abandon sau descalificare, sportivul e obligat să își transporte bicicleta la finish, excepție făcând accidentările.

• Concurenții sunt obligați să protejeze/evite eventualii spectatori, mașini sau cetățeni ajunși întâmplător pe traseu.

• Să parcurgă traseul în întregime.

• Să folosescă pe tot parcursul concursului casca de protecție.

• Concurenții nu au voie sa efectueze antrenamente sau încălzirea de dinainte de cursă pe drumurile publice. Organizatorul va stabili zona de antrenament/încălzire și o va comunica pentru fiecare concurs în parte.

• Parcarea autovehiculelor se va face doar în locurile indicate de organizator.

• Fiecare participant va semna o declarație de participare pe propria răspundere prin care își asumă riscurile pe care le implică participarea la un astfel de eveniment. Participanții își asumă întreaga răspundere atât pentru starea de sănătate în care se află, pentru securitatea și siguranța lor, cât și pentru accidentarea terților și/sau deteriorarea echipamentului.

• Având în vedere faptul că întrecerea se desfașoară parțial în trafic deschis, concurenții trebuie să respecte normele rutiere în vigoare.

• Să treacă prin toate punctele de control în ordinea numerotării acestora.

• Să respecte regulile de circulație pe drumurile publice și pe drumurile de munte.

• Să folosească biciclete propulsate doar de forța umană. Sunt acceptate numai biciclete „mtb” .

• Să fixeze numărul de concurs în fata bicicletei, pe ghidon și să-l păstreze fixat pe toată durata competiției și să păstreze, de asemenea, CIP-ul de cronometrare.

• Să urmeze îndrumările comisarilor de traseu și ale organelor de poliție.

• Să anunțe în cel mai apropiat punct de control și comitetul de cursă (în apropierea liniei de START) situația în care abandonează.

• Să predea CIP-ul de cronometrare în cel mai apropiat punct de control în cazul de mai sus.

• În cazul CIP-urilor returnabile, să le predea imediat după finish.

• Să anunțe în cel mai apropiat punct de control orice eveniment deosebit (accidente, marcaje deteriorate sau lipsă etc) sesizat pe traseu.

• Să fie „fair play„, să ajute un concurent aflat în pericol.

• În cazul unei pene sau a unor defecțiuni minore, opriri, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur.

• Concurenții pot repara sau înlocui orice piesă cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletei nu este permisă, concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același cadru și același număr pe ghidon.

• Nu este recomandată folosirea de către concurenți a sistemelor radio sau alte comunicații electronice sunt strict interzise (Ex: iPod, walk-man, mp3 player etc), vă recomandăm conectarea cu natura.

Ridicare premiilor şi obiectelor de la tombolă 

Premiile în bani/produse acordate caştigătorilor nu pot fi ridicate decât de aceştia, de ex: dacă concurentul care a caştigat locul I nu este prezent la premiere, acesta nu va primi premiul, nu se poate ridica premiul de prieteni/colegi de echipă etc., decât în cazuri de accidentare sau alte probleme medicale.

Descalificare

Se vor descalifica concurenţii în următoarele cazuri:

• nerespectarea indicaţiilor organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu şi purtarea numărului de concurs

• comportament nesportiv

• nerespectarea indicaţiilor primite de către organizatori sau voluntari

• scurtarea traseului, nu sunt premise scurtăturile potecilor care coboară sau urcă în zig-zag. În caz de rătăcire, te întorci la ultimul marcaj, concurentul care continuă pe un alt drum traseul și nu se întoarce la punctul de unde s-a rătăcit, cu o eroare de maximum 200 m plus sau minus, va fi DESCALIFICAT.

• utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei

• organizatorul consideră că accidentarea concurentului nu îi mai permite continuarea cursei

• schimbarea sau pierderea numărului de concurs

• depaşirea timpului limită anunţat în sedinţa tehnică de organizatori

• pentru comportament lipsit de Fair Play și limbaj trivial față de concurenți, organizatori sau spectatori (insultarea, îmbrâncirea concurenților, șicanarea etc.) chiar și în mediul online.

• pentru folosirea ajutoarelor din afara concursului (folosirea autovehiculelor sau a motocicletelor… etc).

• pentru schimbarea bicicletei în timpul concursului.

• pentru schimbarea numărului de concurs.

• pentru abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în punctul de alimentare și în zona de sosire (este acceptabil la maximum 100 m de punctul de alimentare).

• pentru consumul de alcool în timpul concursului.

• pentru nefolosirea căștii de protecție.

• dacă nu se încadrează în timpul limita specificat pentru fiecare categorie.

• dacă este dopat.

• îi lipsește numărul de concurs și/sau CIP-ul de cronometrare.

• Modifică numărul de concurs.

• Nu parcurge în întregime traseul, folosește scurtături, nu trece prin toate punctele de control și/sau nu respectă ordinea acestora.

• Folosește ajutoare din afara concursului (repararea bicicletei, folosirea autovehiculelor sau a motocicletelor).

• Schimbă bicicleta în timpul concursului.

• Mută sau deteriorează cu bună știință marcajele.

• Are un comportament neadecvat față de organizatori și față de ceilalți concurenți.

• Nu respectă mediul înconjurător (aruncă ambalaje pe traseu etc.).

• Nu ajută cu bună știință un concurent aflat în pericol.

Descalificările pot fi efectuate și dupa încheierea concursului, în baza fotografiilor și/sau sesizărilor primite de la arbitri sau participanți. 

Contestaţii

• orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor.

• contestaţia scrisă împreună cu o taxa de cauțiune în sumă de 100 Ron se vor depune la oficiul de cursă în maxim 15 minute de la afişarea rezultatelor finale provizorii. Rezolvarea contestaţiei se va face în următoarele 60 minute. Taxa va fi înapoiată petentului dacă contestaţia va fi acceptată ca îndreptăţită.

Drepturi de autor

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către parteneri ai concursului, orice material fotografic, video și audio cu concurenții, din timpul desfășurării concursului (inclusiv de la linia de start/finish și premierele la podium).

Notă:

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, și/sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea /oprirea/ prelungirea concursului sau modificarea traseului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, toate modificările vor fi anunțate pe site-ul organizatorului.

Prin înscrierea la concurs participanții declară ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la Concurs, astfel, implică acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Asociația Living Bike, în scopul desfășurării Concursului, respectiv pentru incadrarea in categoria corespunzatoare, pentru intocmirea clasamentului si pentru a cronometra timpul parcurs de concurenti.

Notă:

Dorim să menționăm faptul că datele personale înscrise în formular NU vor fi înstrăinate și nici folosite în alte scopuri decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în categoria de participare. 

ALTE ASPECTE:

În caz de forță majoră (condiții meteo deosebit de nefavorabile sau în alte cazuri ce pot influența buna desfășurare a concursului) organizatorii își rezervă dreptul de a anula sau amâna cursa. Dacă aceste condiții survin în timpul concursului, organizatorul are dreptul să oprească competiția. De asemenea, organizatorii își rezervă dreptul de a opri un participant în cazuri excepționale (accidentare gravă, comportament neadecvat, nu se încadrează în timp sau orice alte cazuri în care organizatorii consideră necesar). În cazul retragerii din cursă, al neprezentării sau în caz de forță majoră (vezi paragraful anterior) TAXA DE PARTICIPARE NU VA FI RETURNATĂ. Nereturnarea CIP-ului returnabil presupune suportarea costului acestuia de către concurentul în cauză. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi materialele foto și video cu concurenții Porumbacu MTB Race by Living Bike FARESIN TEAM. Se consideră că durata evenimentului este perioada afișată în sectiunea Program (inclusiv fazele de înscriere, validare, parcurgere a traseului, premiere, party). Prezentarea pe podium în cadrul ceremoniei oficiale cu bannere, steaguri sau bicicletă este interzisă. Sportivul își poate promova sponsorii doar prin echipament.

Prin înscrierea la concurs participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator în vederea întocmirii clasamentului.

TIPURI DE INDICATOARE CE POT FI INTALNITE PE TRASEUL DE CONCURS. 

 

Comments are closed.